• 3 سال پیش

  • 62

  • 29:47

ستارگان کارآفرینی! | آماطوری با دکتر علی شاه‌حسینی

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

ستارگان کارآفرینی! | آماطوری با دکتر علی شاه‌حسینی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 29:47

  • 62

  • 3 سال پیش

توضیحات
در سی‌امین برنامه آماطوری من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با دکتر علی ‌شاه‌حسینی با موضوع کارآفرینی کارآفرینان چه ویژگی‌هایی دارند؟ چرا برخی موفق هستند و برخی شکست می‌خورند؟ چگونه فرصت‌ها را تشخیص دهیم؟ instagram.com/amirnamavi

با صدای
دکتر علی شاه‌حسینی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads