• 4 سال پیش

  • 149

  • 53:05

تفکر بیزینس سیستماتیک | آماطوری با مسیح جوادی

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

تفکر بیزینس سیستماتیک | آماطوری با مسیح جوادی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 53:05

  • 149

  • 4 سال پیش

توضیحات
بیزینس کوچینگ(تفکر بیزینس سیستماتیک)، بیست‌وهشتمین برنامه آماطوری با مسیح جوادی تعریف سیستم تفکر سیستمی چیست؟ شناسایی عوامل موثر در تفکر سیستمی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در کسب‌وکار آماطوری برنامه‌ای از امیرحسین نعماوی‌زاده

با صدای
مسیح جوادی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads