• 4 سال پیش

  • 58

  • 55:34

دانش ندانستن | آماطوری با رضا اثنی‌عشری

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

دانش ندانستن | آماطوری با رضا اثنی‌عشری

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 55:34

  • 58

  • 4 سال پیش

توضیحات
دانش ندانستن، بیست‌وپنجمین برنامه آماطوری با رضا اثنی‌عشری در این برنامه درباره مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام‌های برای خارج‌شدن از رخوت و رکود و حرکت در مسیر موفقیت گفت‌وگو کردیم. حلقه مفقوده موفقیت و پیشرفت چیست؟

با صدای
رضا اثنی‌عشری
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads