• 3 سال پیش

  • 106

  • 54:48

تفکر سیستمی | آماطوری با دکتر علیرضا سلیمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

تفکر سیستمی | آماطوری با دکتر علیرضا سلیمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 54:48

  • 106

  • 3 سال پیش

توضیحات
سی‌وپنجمین برنامه آماطوری، من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با دکتر علیرضا سلیمی با موضوع: «تفکر سیستمی» https://instagram.com/amirnamavi

با صدای
علیرضا سلیمی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads