• 3 سال پیش

  • 37

  • 51:29

تفکر سرمایه‌گذاری | آماطوری با حسین عظیمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

تفکر سرمایه‌گذاری | آماطوری با حسین عظیمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 51:29

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
سی‌وچهارمین برنامه آماطوری، من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با حسین عظیمی با موضوع: «تفکر سرمایه‌گذاری» https://instagram.com/amirnamavi

با صدای
حسین عظیمی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads