• 3 سال پیش

  • 77

  • 53:00

باورهای ارزش آفرین | آماطوری با امین القاسی‌زاده

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

باورهای ارزش آفرین | آماطوری با امین القاسی‌زاده

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 53:00

  • 77

  • 3 سال پیش

توضیحات
سی‌ودومین برنامه آماطوری من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با امین القاسی‌زاده استراتژیست باور در زندگی و کسب‌وکار instagram.com/amirnamavi

با صدای
امین القاسی‌زاده
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads