• 3 سال پیش

  • 200

  • 52:19

رسالت زندگی! | آماطوری با دکتر حمیدرضا محتشمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

رسالت زندگی! | آماطوری با دکتر حمیدرضا محتشمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 52:19

  • 200

  • 3 سال پیش

توضیحات
سی‌وسومین برنامه آماطوری، من امیرحسین نعماوی‌زاده گفت‌وگویی دارم با دکتر سید حمیدرضا محتشمی با موضوع: «چگونه رسالت واقعی زندگی خود را کشف کنیم؟» instagram.com/amirnamavi

با صدای
دکتر حمیدرضا محتشمی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads