• 4 سال پیش

  • 46

  • 05:36
توضیحات
من از عُمقِ وجودِ خود درین نیمه شبِ تاریک و روحانی شبِ قدرِ اهورایی خدایم را صدا کردم نمیدانم چه میخواهی از او امشب؟ نمی دانم چه داری دغدغه در جان؟ ولی امشب، برای تو، برای من ، برای ما ، دعا کردم ، برای رفع غم هایت ، شکوفا گشتنِ گلهایِ رویایت، برایِ خنده بر لبهایِ زیبایت ، برای رافتِ روحت ، برایِ قلبِ معصومت ، برایِ آرزوهایت، برایِ تو ، تمام انچه در فکرت ، شده یک مشکل بی حل ، برایِ آن دعا کردم ، به درگاهش دعا کردم ، به او با گریه ام، با اشک هایِ چشمِ خود گفتم ، که حاجت هایِ تو ، امشب روا گردد. لبت شاد و دلت ، فارغ شود از غم ، و میدانم خدا از نیّتِ قلبت ، تمامِ آرزوهایت ، یکایک حاجتی که در دلت داری ، خبر دارد ، و می دانم ، دعای من ، دعای تو ، دعای ما ، که از دلهایمان سرچشمه می گیرد ، همین امشب ، اثر دارد . و می دانم خدا از تو ، خبر دارد ، و می داند ، چه میخواهی ازو امشب ، یقین دارم دعاهایت به درگاه الهی ، می رسد امشب ، روا می گردد امشب حاجت قلبت ، همین امشب گل تقدیر تو ، جانانه می روید ، و عطر خوب آن گویی ، فضایِ خانه را پُر میکند از شوکتِ فردا ، حمیدرضاهرندی نیمه شب ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مصادف با ۱۹ رمضان #شعر #دعای‌من https://t.me/radio_istgah_shab

با صدای
حمیدرضاهرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads