• 4 سال پیش

  • 170

  • 01:59
  • 01:59

  • 170

  • 4 سال پیش

توضیحات
چه جای خوبیه آغوش واسه اونکه دلش خونه همونکه شرشر بارون توی چشماش نمایونه کسی که خنجر و دیده توی دست رفیقی که براش جون داده بود اما دوروئیش کنج ایوونه چقدر سخته بفهمی که بهت نارو زده یارت ، کسی که عاشقش بودی ، سراب تو بیابونه آدم خسته می شه وقتی ، می بینه همرهش درده ، کسی دستش تو دستاته ، که پشتت از همون خونه ، دلم آغوش می خواهد ، همون جای صمیمی که ، برام بت بوده و سینه م مثه بت خونه می مونه ، حمیدرضا هرندی

با صدای
حمیدرضاهرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads