• 4 سال پیش

  • 190

  • 03:08
  • 03:08

  • 190

  • 4 سال پیش

توضیحات
بلمی خواهم ساخت ، جنسش از خاطره ی مهر به تو خواهم انداخت به آبِ احساس می روم با دل خوش تا سراپرده ی مهر تا به مرز تو رَسَم از کران تا به کران پُرِ احساس شوم و پر از حسِ تر و تازِگیِ عشقِ به تو با تو بودن زیباست "چشمه سار احساس " پُرِ خواهش شده ام لبریزم و نفس پشتِ نفس می گویم دل قویدار گُلم سکه ی تقدیرت " شیر " می آید "شیر" برو با خاطری آسوده بخند حمیدرضا هرندی

با صدای
حمیدرضا هرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads