• 4 سال پیش

  • 69

  • 03:24
  • 03:24

  • 69

  • 4 سال پیش

توضیحات
مگه می شه که من یادِت نباشم گرفتارِ تو و چشمِت نباشم مگه میشه جدا از تو سفر کرد پریشونِ سرِ راهِت نباشم مگه می شه تو تاریکیِ هر شب به فکرِ لمسِ زُلفونِت نباشم مگه می شه بدونِ تو یِه لحظه جدا از تو ،تویِ فکرِت نباشم مگه میشه فراموشت کُنِه دل تو این دعوا ،طرفدارِت نباشم مگه میشه تو رو از لحظه خط زد تویِ لحظه‌م ، گرفتارِت نباشم مگه می شه که از خاطر بری تو یه روز مشتاقِ دیدارِت نباشم حمیدرضاهرندی

با صدای
حمیدرضاهرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads