• 7 سال پیش

  • 531

  • 20:11

گالری گردی و کوه نوردی

انجیر و به
12
12
2

گالری گردی و کوه نوردی

انجیر و به
  • 20:11

  • 531

  • 7 سال پیش

توضیحات
تهران شهر بزرگ و مدرنی‌ است. این شهر امکانات زیادی برای گردش و چیزهای دیدنی‌ زیادی را در خودش جا داده است؛ چه پارک، چه امارت، چه موزه و کلی از این جور چیزها! من شخصا دو کار تفریحی را خیلی دوست دارم: گالری گردی و کوه نوردی. گالری گردی عصرهای جمعه و دیدن کارهای هنری هیجان انگیز و جالب است، و در ضمن در روزهای افتتاحیه هم بساط چای و شیرینی‌ به راه است. کوه نوردی هم که دیگه هیچی‌، از آن کارهاست که وقتی‌ گرفتارش می شوی و دوستش داری، مثل یک تب‌ عشق، پر از احساس و نشاط می شوید. بالای کوه هم حسابی برنامه چای و خوردنی به راه است. راجع به هردو این دو موضوع توی این برنامه با شما گپی میزنم. یک گوش دارید یک گوش دیگه هم قرض کنید و این برنامه رو با دل خوش گوش کنید. 

shenoto-ads
shenoto-ads