• 7 سال پیش

  • 660

  • 33:26

داستان واشنگتن و خرمالو دربند

انجیر و به
12
12
3

داستان واشنگتن و خرمالو دربند

انجیر و به
  • 33:26

  • 660

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست پای صحبت آقای فریدون کورنگی می نشینیم، ایشان بیش از سی سال سابقه مدیریت در چندین شرکت و کمپانی بزرگ آمریکایی را به عهده داشتند اما چند سالی است که ایران برگشتند و در حال انتقال تجربیات ارزشمند خود در حوزه کارآفرینی و پشتیبانی کسب و کار جوانان ایران هستند. ایشان لقب "شکمو" را با خوشحالی قبول دارند و داستان مهاجرت در پانزده سالگی به وست ویرجینیا به همراهی مادربزرگ مهربان اصفهانی، تاسیس یک رستوران ایرانی محبوب در آمریکا در دوران دانشجوی، و درختهای توت و خرمالو در خانه دربند و بسیاری از موضوعات جالب دیگر را با کلام گرم و صمیمانه برای ما تعریف می کنند.

shenoto-ads
shenoto-ads