• 4 سال پیش

  • 4.9K

  • 34:12

اپیسود 10 : جذب سرمایه از فرشتگان کسب و کار (Angel Investor)

پادکست اگزیت | EXITcast
1
1
0

اپیسود 10 : جذب سرمایه از فرشتگان کسب و کار (Angel Investor)

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 34:12

  • 4.9K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی و جذب سرمایه استارتاپها می پردازیم؛ جذب سرمایه از فرشتگان کسب و کار یا اینجل اینوسترها. این سرمایه گذاران افرادی هستند با شخصیت حقیقی -- و نه حقوقی -- که بر خلاف سرمایه گذاران خطرپذیر از پول و دارایی شخصی خود سرمایه گذاری می کنند و در بهترین حالت تجربیات و شبکه خود را نیز در اختیار استارتاپ قرار می دهند ... با ما همراه باشید ...

shenoto-ads
shenoto-ads