• 4 سال پیش

  • 5.6K

  • 18:43

اپیسود 2 : جذب سرمایه از دوستان و بستگان - Friends & Family

پادکست اگزیت | EXITcast
4
4
0

اپیسود 2 : جذب سرمایه از دوستان و بستگان - Friends & Family

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 18:43

  • 5.6K

  • 4 سال پیش

توضیحات
بعد از بررسی روش بوت استرپینگ در اپیسود یک، در این اپیسود به جذب سرمایه از دوستان و بستگان می پردازیم. مزایا و معایب این شیوه و این منبع جذب سرمایه را بررسی کرده و از اهمیت جذب سرمایه از دوستان و بستگان و تأثیر اون در موفقیت در جذب سرمایه در مراحل بعد صحبت کردیم و ... اگر دوستان و بستگان به نسبت موفق، ثروتمند و تأثیرگذاری دارید و برای استارتاپتون نیازمندِ جذب سرمایه؛ این اپیسود را از دست ندید. با ما همراه باشید

shenoto-ads
shenoto-ads