• 4 سال پیش

  • 9.1K

  • 26:32

اپیسود 1 : بوت استرپینگ - تأمین سرمایۀ استارتاپ از محل دارائیهای بنیانگذاران (startup bootstrapping)

پادکست اگزیت | EXITcast
11
11
1

اپیسود 1 : بوت استرپینگ - تأمین سرمایۀ استارتاپ از محل دارائیهای بنیانگذاران (startup bootstrapping)

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 26:32

  • 9.1K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیسود، به عنوان اولین روش در تأمین مالی و جذب سرمایه برای استارتاپها، شیوۀ بوت استرپینگ را شرح دادیم و در مورد اون که در واقع تأمین سرمایۀ مورد نیاز استارتاپها از محل پس اندازها و داراییهای شخصی بنیانگذاران کسب و کار است، صحبت کردیم ... بوت استرپینگ رایج ترین شیوۀ تأمین سرمایۀ استارتاپها، به خصوص در ابتدای راه پرفراز و نشیب استارتاپهاست. با ما همراه باشید

shenoto-ads
shenoto-ads