• 4 سال پیش

  • 11.5K

  • 23:58

اپیسود اینتر : ورود به دنیای جذب سرمایه استارتاپها (Startup Funding)

پادکست اگزیت | EXITcast
10
10
2

اپیسود اینتر : ورود به دنیای جذب سرمایه استارتاپها (Startup Funding)

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 23:58

  • 11.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
اپیسود اینتر یا ورود اپیسود آغازین پادکست اگزیت این اپیسود، اپیسود معرفی یا مقدمۀ پادکست (EXIT) یا (exitcast) است و در این قسمت به دنیای تأمین مالی و جذب سرمایه استارتاپ ها وارد می شویم.به اهمیت جذب سرمایه در دنیای استارتاپ ها می پردازیم؛ از تاریخچه تأمین مالی و جذب سرمایه را بررسی می کنیم ، از علت انتخاب واژۀ (EXIT) برای عنوان این پادکست صحبت می کنیم و در نهایت اهمیت (EXIT) در دنیای استارتاپ ها و سرمایه گذاری خطر پذیر را بررسی می کنیم و ... با ما همراه باشید اگر استارتاپی هستید و به دنبال جذب سرمایه حتما با ما همراه باشید ... دوشنبه چهارشنبه و جمعه هر هفته

shenoto-ads
shenoto-ads