• 4 سال پیش

  • 5.0K

  • 19:34

اپیسود 4 : جذب سرمایه از شتابدهنده (1) - Accelerators (1)

پادکست اگزیت | EXITcast
6
6
0

اپیسود 4 : جذب سرمایه از شتابدهنده (1) - Accelerators (1)

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 19:34

  • 5.0K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیسود، به عنوان اولین منبع خارجیِ تأمین سرمایه برای استارتاپ؛ از شتابدهنده ها یاد کردیم. از نیاز یا عدم نیاز استارتاپ به شتابدهندها گفتیم و اینکه استارتاپها باید چه انتظاراتی از اونها داشته باشند. روش های شناسایی یک شتابدهنده خوب را بررسی کردیم و ... ما را به دوستان خود معرفی کنید. با ما باشید ...

shenoto-ads
shenoto-ads