• 4 سال پیش

  • 305

  • 09:35
5
1
  • 09:35

  • 305

  • 4 سال پیش

توضیحات
تکنیک های تخفیف گرفتن می تونه ما رو برای دریافت تخفیف از فروشنده بسیار مصمم تر و موفق تر کنه. اگر شما تکنیک های تخفیف گرفتن را بدانید خیلی راحتر می توانید از فروشنده تخفیف بگیرید. شاید هم تا به حال این کار را انجام نداده باشید و از تخفیف گرفتن خجالت می کشید. اما با استفاده از این تکنیک هایی که در مورد تخفیف گرفتن به شما بیان کرده ام می توانید این کار را شروع کنید. به یاد داشته باشید که در این زمینه در طول زمان می بایست تجربه و مهارت کسب کنید تا بتوانید به خوبی تخفیف بگیرید. از شما دعوت می کنم به رادیو بیان ۵۷ که در مورد تکنیک های تخفیف گرفتن است گوش دهید: *** آموزش‌های وب‌سایت را از دست ندهید *** AmirMostafa.com

shenoto-ads
shenoto-ads