• 4 سال پیش

  • 129

  • 08:20
  • 08:20

  • 129

  • 4 سال پیش

توضیحات
معمولا در مواقعی از سال و یا حالا به هر دلیلی ممکنه که صدای ما براش گرفتگی ایجاد بشه. برای رفع گرفتگی صدا کارهای زیادی میشه انجام داد که در این رادیو بیان به مهمترین آنها اشاره کردم تا بتوانید به راحتی صدای گرفته خودتان را رفع کنید و صدای صاف و خوبی داشته باشید. از شما دعوت می کنم تا به رادیو بیان این هفته که مربوط به رفع گرفتگی صدا هست گوش جان فرادهید

shenoto-ads
shenoto-ads