• 4 سال پیش

  • 138

  • 05:30

اصول پرزنتیشن و ارائه مطلب - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
4
4
0

اصول پرزنتیشن و ارائه مطلب - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 05:30

  • 138

  • 4 سال پیش

توضیحات
در رادیو بیان شماره ۴۸ به اصول پرزنتیشن و ارائه مطلب پرداخته شده و چند نکته از اصول پرزنتیشن و ارائه مطالب را که می تواند در هر چه بهتر ارائه دادن محتوا به ما کمک کند بیان شده است. معمولا پرزنتیشن ها برای رونمایی یا معرفی محصولات شرکت ها یا حتی برای توضیح موارد داخلی شرکت ها به کار میروند. از طرفی دانشجویان هم در زمان ارائه کنفرانس خود یک پرزنتیشن ارائه میدهند. از شما دعوت می کنم تا به این رادیو بیان گوش دهید: *** آموزش‌های وب‌سایت را از دست ندهید *** AmirMostafa.com

shenoto-ads
shenoto-ads