• 4 سال پیش

  • 302

  • 04:30

طرز برخورد با افراد بی ادب - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
7
7
0

طرز برخورد با افراد بی ادب - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 04:30

  • 302

  • 4 سال پیش

توضیحات
اگر شما هم در جامعه رفت و آمد داشته باشید یا اصلا ساکن یک ساختمان باشید احتمالا با افراد بی ادب برخورد داشتید. طرز برخورد با افراد بی ادب می تونه یکی از دغدغه های هر شخص متشخصی مثل شما باشه. طرز برخورد با افراد بی ادب می تونه با مقابله کردن و عکس العمل نشون دادن به این فرد باشه. اما … از شما دعوت می کنم تا به این رادیو بیان گوش دهید تا طرز برخورد با افراد بی ادب را بدانید.

shenoto-ads
shenoto-ads