• 5 سال پیش

  • 171

  • 10:46

مستند تکامل - بی حوصلگی

آیدین اسلامی
5
5
0

مستند تکامل - بی حوصلگی

آیدین اسلامی
  • 10:46

  • 171

  • 5 سال پیش

توضیحات
تکامل - قسمت یازدهم آرتور شوپنهاور، یکی از بزرگترین #فیلسوفانتاثیرگذاردر #فرهنگ و #تمدن مدرن میگه: " اگه زندگی به خودی خود ، دارای #مفهوم باشه ،#حوصله کسی نباید سر بره چون خودِ بودن و#زندگی ، جذاب و #سرگرم کننده است" اما به نظر میرسه ، اینطوری نیست و هنوز گاهی اوقات، حوصلمون سر میره. .... #مشکل کجاست ؟ زندگی و بودن ما مشکلی داره؟ نظر شما چیه ؟

shenoto-ads
shenoto-ads