• 5 سال پیش

  • 211

  • 06:48

پادکست تکامل - بیت کوین

آیدین اسلامی
1
1
0

پادکست تکامل - بیت کوین

آیدین اسلامی
  • 06:48

  • 211

  • 5 سال پیش

توضیحات
بیت کوین چیست؟ چگونه در حال عوض کردن سیستم پولی دنیاست؟

shenoto-ads
shenoto-ads