• 5 سال پیش

  • 174

  • 08:46

پادکست تکامل - بوسیدن

آیدین اسلامی
2
2
0

پادکست تکامل - بوسیدن

آیدین اسلامی
  • 08:46

  • 174

  • 5 سال پیش

توضیحات
‎مستند تکامل ‎اپیزود : بوسه ‎چرا بوسیدن وجود داره ؟ چرا ما همدیگه رو می بوسیم ؟ ‎خوب اگه بهش فکر کنید یکم عجیبه . درسته امروزه بوسیدن نشونه صلح ، احترام ، علاقه و عشقه ‎اما وقتی برای اولین بار دو نفر همیگه رو بوسیدن ، آیا یه جورایی عجیب نبوده ؟ Telegram : https://t.me/aidinpictures Instagram : https://www.instagram.com/aidinism twitter : https://twitter.com/aidinism

shenoto-ads
shenoto-ads