• 2 هفته پیش

  • 17

  • 13:28

اپیزود صد و دوم- تابستان خوانی ( خطا کردم )

رادیو فصل آوا
1
توضیحات

تو در فتنه از حد به در کردی

تو با من ز بد هم بدتر کردی

ز سوی نگاه تب آلودت

من تشنه را تشنه تر کردی

پس از آرزو ها

پس از جست جو ها

ندانی که ای مه چه ها کردم

تو را بین خوبان جدا کردم

صدا را به دل مبتلا کردم

ته کوچه نامت صدا کردم

خطا کردم ای مه خطا کردم

تو را با شبم آشنا کردم

خطا کردم ای مه خطا کردم

تو را با شبم آشنا کردم

تو درد مرا از درون میکشی

تو من را به موج جنون میکشی

به حرف تب و تاب و تن تنها

مرا تا رگ ارغنون میکشی

پس از آرزو ها

پس از جست جو ها

ندانی که ای مه چه ها کردم

تو را بین خوبان جدا کردم

صدا را به دل مبتلا کردم

ته کوچه نامت صدا کردم

خطا کردم ای مه خطا کردم

تو را با شبم آشنا کردم

خطا کردم ای مه خطا کردم

تو را با شبم آشنا کردم


با صدای
پیام دهکردی
امین کریمی
راضیه گردکاهد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads