• 2 ماه پیش

  • 9

  • 02:26

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم (یکی از جذاب ترین شیوه های تامین مالی)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم (یکی از جذاب ترین شیوه های تامین مالی)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:26

  • 9

  • 2 ماه پیش

توضیحات

یکی از جذاب ترین و موثرترین روش‌های تامین مالی شرکتها و کسب کارها از سهامداران، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران کنونی شرکت و انتشار و فروش سهام جدید می باشد که می تواند با صرف یا بدون صرف منتشر گردد. در بازارهای سرمایه بزرگ دنیا این روش بسیار معمول بوده و در حقیقت به همان اصطلاح IPO معروف است. این نوع افزایش سرمایه می تواند با صرف و یا بدون صرف انجام گیرد.

توضیحاتی را درباره چگونگی انجام و مزیت این نوع تامین مالی را در این فایل صوتی بیان نموده ام.

سید اسماعیل ابراهیمی

Www.ebrahimifinance.ir   09126134153   -  02128420131


shenoto-ads
shenoto-ads