• 2 ماه پیش

  • 8

  • 02:37

حق تقدم سهام چیست و کاربرد آن چگونه است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

حق تقدم سهام چیست و کاربرد آن چگونه است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:37

  • 8

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران، شرکت ها به سهامداران کنونی شرکت که در افزایش سرمایه حضور داشتند، برگه هایی را تحت عنوان حق تقدم ارائه می کنند که سهامداران در مهلت قانونی موظفند در صورتی که مایل به مشارکت در این افزایش سرمایه را داشته باشند، مبالغ مودر نظر که به ازای هر برگه حق تقدم به میزان ارزش اسمی سهام شرکت است، به حساب آن شرکت واریزی داشته باشند، تا در نهایت این برگه ها برای آنان تبدیل به سهام گردد. توضیحات بیشتری در خصوص این که این برگه های حق تقدم چه کارکردی دارند و در صورت عدم استفاده چه می شوند را در این فایل صوتی ملاحظه فرمایید. 

برای دریافت مشاوره با دفتر دکتر ابراهیمی در ارتباط باشید. www.ebrahimifinance.ir

02128420131     -  09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads