• 2 ماه پیش

  • 10

  • 01:59

تامین مالی شرکتها با استفاده از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

تامین مالی شرکتها با استفاده از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:59

  • 10

  • 2 ماه پیش

توضیحات

یکی از روش های خوب و مناسب در زمینه تامین مالی کسب و کارها از مالکان آن کسب و کار، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران شرکت می باشد، این روش منابع خوبی را برای اجرای برنامه های شرکت به کسب و کار تزریق می کند. در این فایل صوتی که بخش اول معرفی این نوع افزایش سرمایه است، توضیحاتی در این خصوص داده ام.

برای دریافت مشاوره با دفتر دکتر ابراهیمی در ارتباط باشید. 02128420131 - 09126134153

www.ebrahimifinance.ir


shenoto-ads
shenoto-ads