• 5 سال پیش

  • 4.0K

  • 19:32

نقش منابع انسانی در سازمان ها

کاربانک
2
2
0

نقش منابع انسانی در سازمان ها

کاربانک
  • 19:32

  • 4.0K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست کاربانک در گفتگو با خانم فاطمه حسنی (سرپرست منابع انسانی شرکت چارگون) به بررسی نقش منابع انسانی در شرکت ها پرداخته است.

با صدای
فاطمه حسنی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads