• 5 سال پیش

  • 3.5K

  • 25:48

مگه زمان قابل مدیریت کردنه !؟

کاربانک
1
1
0

مگه زمان قابل مدیریت کردنه !؟

کاربانک
  • 25:48

  • 3.5K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست خانم شبنم طباطبایی مشاور و مدرس توانمندسازی در مورد مدیریت زمان صحبت میکند. جالب اینکه از نظر خانم طباطبایی "مبحثی به نام مدیریت کردن یک غلط مصطلح است و زمان قابل مدیریت کردن نیست! ما کنترلی روی زمان نداریم و این ما هستیم که باید خواسته ها و اولویت های خودمان را مدیریت کنیم" ... این گفتگوی متفاوت را بشنوید.

با صدای
شبنم طباطبایی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads