• 7 سال پیش

  • 2.8K

  • 26:53

بهترین عادات رفتاری افراد موفق

کاربانک
42
42
0

بهترین عادات رفتاری افراد موفق

کاربانک
  • 26:53

  • 2.8K

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست میشنویم: بینش آدم های موفق به چه میزان در موفقیت آنها نقش دارد؟ آنهایی که عاشق کار هستند هیچوقت احساس نمیکنند که کار میکنند موفقیت افراد با ظرفیت ذهنی آنها رابطه دارد.

با صدای
فرشاد نادری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads