• 7 سال پیش

  • 1.4K

  • 14:13

هدایت و رهبری در موقعیت

کاربانک
11
11
0

هدایت و رهبری در موقعیت

کاربانک
  • 14:13

  • 1.4K

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست از مجموعه پادکست های صدای کاربانک به گفتگو با خانم فایزه اعرابی و خانم هیلا هوشنگی در خصوص رهبری در موقعیت می پردازیم، اینکه رهبری در موقعیت چیست و اصولا چرا باید سبک و شیوه هدایت و رهبری بسته به موقعیت و آمادگی سایرین طراحی و اجرا شود و انواع آن چیست.

با صدای
هیلا هوشنگی
فایزه اعرابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads