• 7 سال پیش

  • 2.2K

  • 26:10

برقراری تعادل بین کار و زندگی

کاربانک
1
1
0

برقراری تعادل بین کار و زندگی

کاربانک
  • 26:10

  • 2.2K

  • 7 سال پیش

توضیحات
چقدر در برقراری تعادل بین کار و زندگی موفق هستید؟ کار می کنید برای داشتن زندگی بهتر یا زندگی میکنید برای کار کردن؟! ارتباط زندگی شخصی با زندگی شغلی ما چگونه است و چقدر در خوشحالی ما تاثیر گذار است؟ کاربانک در این پادکست و طی گفتگو با خانم شبنم طباطبایی به مساله تعادل بین کار و زندگی و بررسی ابعاد تعادل می پردازد.

با صدای
شبنم طباطبایی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads