• 7 سال پیش

  • 1.9K

  • 22:57

چگونه یک فروشنده خوب را در مصاحبه شناسایی کنیم؟

کاربانک
12
12
0

چگونه یک فروشنده خوب را در مصاحبه شناسایی کنیم؟

کاربانک
  • 22:57

  • 1.9K

  • 7 سال پیش

توضیحات
کاربانک طی گفتگو با دکتر فرشاد نادری (مشاور منابع انسانی و آموزش مهارت ها) به بررسی این موضوع می پردازد که چطور باید مصاحبه استخدامی جهت انتخاب یک کارشناس فروش واجد شرایط را انجام داد. در این گفتگو ضمن معرفی شایستگی ها و خصوصیات این دست از افراد به بیان تجربیات دکتر نادری در خصوص انجام این نوع مصاحبه های استخدامی پرداخته ایم.

shenoto-ads
shenoto-ads