• 8 سال پیش

  • 1.9K

  • 26:17

درباره مسیر شغلی

کاربانک
24
24
3

درباره مسیر شغلی

کاربانک
  • 26:17

  • 1.9K

  • 8 سال پیش

توضیحات
در زمانه ای که کار بخش اعظم روزمرگی ما را تشکیل می دهد، داشتن برنامه حرفه ای و نگاه هدفند به مقوله شغل ضروری می نماید. تغییر فضای شغلی در دنیای رقابتی امروز ایجاب می کند که برای رسیدن به رضایت شغلی برای شغل مان هدف و برنامه داشته باشیم. وضعیت کنونی خود را شناسایی کنید، وضعیت مطلوب خود را بدانید و برای رسیدن از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب مسیر طراحی کنید. در این پادکست به گفتگو درباره مسیر شغلی و ضرورت اهمیت آن خواهیم پرداخت.

با صدای
پریا اصلانی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads