• 7 سال پیش

  • 1.7K

  • 32:30

اهمیت نگارش رزومه

کاربانک
15
15
0

اهمیت نگارش رزومه

کاربانک
  • 32:30

  • 1.7K

  • 7 سال پیش

توضیحات
کاربانک در این پادکست به گفتگو درباره اهمیت نگارش رزومه با آقای مهدی میرهادی (مشاور و مدیر منابع انسانی) می پردازد.

با صدای
مهدی میرهادی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads