• 7 سال پیش

  • 1.4K

  • 22:08

بازخورد؛ چگونه به همکاران خود بازخورد موثر ارایه کنیم؟

کاربانک
17
17
0

بازخورد؛ چگونه به همکاران خود بازخورد موثر ارایه کنیم؟

کاربانک
  • 22:08

  • 1.4K

  • 7 سال پیش

توضیحات
کاربانک در این پادکست به گفتگو با خانم دکتر فایزه اعرابی و خانم هیلا هوشنگی (از موسسان گروه مشاوره مدیریت خلاق) پیرامون مسیله "بازخورد" (feedback) پرداخته است. در این پادکست به تعریف بازخورد و نحوه انجام یک بازخورد موثر پرداخته شده است.

با صدای
هیلا هوشنگی
میلاد صابری
فایزه اعرابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads