• 7 سال پیش

  • 1.6K

  • 22:28

چرا کار میکنیم؟

کاربانک
19
19
4

چرا کار میکنیم؟

کاربانک
  • 22:28

  • 1.6K

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست از برنامه صدای کاربانک با سیوالی ساده ولی مهم روبرو هستیم؛ اینکه چرا کار میکنیم؟! دلایل شما از کار کردن چیست؟ با انجام کار به چه هدفی کمک میکنید؟ آخرین باری که از انجام کاری ذوق شده شده اید کی بوده و چرا؟ صحبت های جالب و تاثیر گذار آقای رضا غیابی را بشنوید ...

با صدای
رضا غیابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads