• 7 سال پیش

  • 1.6K

  • 20:15

آزمون دیسک DISC

کاربانک
5
5
0

آزمون دیسک DISC

کاربانک
  • 20:15

  • 1.6K

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگو با دکتر فرشاد نادری درباره ی آزمون دیسک DISC گفتگو درباره ی اینکه آزمون دیسک چه کمکی میتونه در محیط کار به ما بکنه و... تفاوت بین قاطعیت و خشم را چگونه یاد بگیریم و از چه راهی آنها را بفهمیم در چه شغلی کار کنیم که با ذات ما همخوانی داشته باشد... برای پاسخ به این مطالب در این پادکست با ما همراه باشید.

با صدای
فرشاد نادری
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads