• 7 سال پیش

  • 1.7K

  • 23:04

لبخند بزن و دنیا را متحول کن!

کاربانک
8
8
0

لبخند بزن و دنیا را متحول کن!

کاربانک
  • 23:04

  • 1.7K

  • 7 سال پیش

توضیحات
چرا در شرایطی که نسبتا برای همه یکسان است، بعضی ها خوشحال تر و برخی ناراضی تر هستند؟ در این پادکست طی گفتگو با دکتر فرشاد نادری به این می پردازیم که این ما هستیم که در هر شرایطی مسیولیم و این ما هستیم که دنیا را چطور می بینیم. خوشحالی ما الزاما به میزان حقوق، سمت و غیره ربطی ندارد بلکه به این مربوط است که جهان را چگونه معنا میکنیم. خوب است بدانیم که خوشحالی و رضایت مستقل از موقعیت هر فرد است.

با صدای
فرشاد نادری
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads