• 7 سال پیش

  • 2.1K

  • 26:32

فرهنگ سازمانی؛ ایجاد و حفظ آن

کاربانک
4
4
0

فرهنگ سازمانی؛ ایجاد و حفظ آن

کاربانک
  • 26:32

  • 2.1K

  • 7 سال پیش

توضیحات
فرهنگ سازمانی چرا مهم است؟ چگونه شکل میگیرد؟ برای حفظ آن باید به چه نکاتی دقت داشت؟ گفتگوی میلاد صابری با محمد حسن شهرمیانی مدیر منابع انسانی شرکت رهنما در باره ی فرهنگ سازمانی و مرور نگاه شخصی محمد حسن شهرمیانی به فرهنگ سازمانی و اشتراک گذاری تجربیات ایشان. در این گفتگو با سوال های مختلفی که در زمینه ی فرهنگ سازمانی پرسیده میشود آقای شهر میانی نگاه خود و شرکت رهنما را در این خصوص بیان میکند و میگوید که در شرکت رهنما چگونه کار کرده اند و از گذشته و مشکلات پیش روی این شرکت میگوید تا زمان حال. از دید آقای شهرمیانی کسانی که در رهنما فعالیت میکنند نگاه کارمندی به این شرکت ندارند و همه با اهداف معین کنار هم تشکیل خانواده داده اند.

با صدای
محمد حسن شهرمیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads