• 5 سال پیش

  • 2.2K

  • 21:12

آنچه استارتاپ‌ها باید در مورد تیم‌سازی بدانند

کاربانک
1
1
0

آنچه استارتاپ‌ها باید در مورد تیم‌سازی بدانند

کاربانک
  • 21:12

  • 2.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگو با خانم ریحانه خلیل پور مشاور و کارشناس منابع انسانی در خصوص اهمیت تیم سازی برای استارتاپ ها و صحبت در مورد چالش های تیم سازی.

با صدای
میلاد صابری
ریحانه خلیل پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads