• 5 سال پیش

  • 4.0K

  • 28:08

مدیریت استرس

کاربانک
2
2
0

مدیریت استرس

کاربانک
  • 28:08

  • 4.0K

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی کاربانک با خانم شبنم طباطبایی در مورد مدیریت استرس را بشنوید.

با صدای
شبنم طباطبایی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads