• 5 سال پیش

  • 76

  • 04:54

10 خصوصت افرادی که عزت نفس دارند - دکتر نویری

طب روان
4
4
0

10 خصوصت افرادی که عزت نفس دارند - دکتر نویری

طب روان
  • 04:54

  • 76

  • 5 سال پیش

توضیحات
10 خصوصیت افرادی که عزت نفس دارند - دکتر نویری کلینیک طب روان - www.Tebberavan.com

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads