• 6 سال پیش

  • 340

  • 09:02

اضطراب اجتماعی

طب روان
4
4
0

اضطراب اجتماعی

طب روان
  • 09:02

  • 340

  • 6 سال پیش

توضیحات
بیماری اضطراب اجتماعی یکی از آزار دهنده ترین انواع اضطراب می باشد. در این پادکست به توصیف بیماری و نحوه تشخیص آن پرداخته و اشاره ای نیز به راه های درمانی آن مینماییم. دکتر نویری

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads