• 6 سال پیش

  • 82

  • 19:20

مشاوره تلفنی چقدر تاثیر دارد؟

طب روان
0
0
0

مشاوره تلفنی چقدر تاثیر دارد؟

طب روان
  • 19:20

  • 82

  • 6 سال پیش

توضیحات
مقایسه ای بین درمان حضوری و درمان از راه دور: مشاوره تلفنی، مشاوره اینترنتی، برنامه های تلویزیونی دکتر نویری

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads