• 6 سال پیش

  • 173

  • 11:33

چگونه روح و روان خود را شارژ کنیم ؟

طب روان
1
1
0

چگونه روح و روان خود را شارژ کنیم ؟

طب روان
  • 11:33

  • 173

  • 6 سال پیش

توضیحات
با پادکست زیر یاد میگیریم که چگونه روانی قوی نگه داریم تا بتونیم روی دیگر اهدافمون کار کنیم

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads