• 6 سال پیش

  • 137

  • 05:20

وسواس : علایم شایع و خصوصیات رفتاری

طب روان
0
0
0

وسواس : علایم شایع و خصوصیات رفتاری

طب روان
  • 05:20

  • 137

  • 6 سال پیش

توضیحات
وابستگی شدید به اطرافیان و ناتوانی و عدم استقلال رفتاری, تشویش دایم و...

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads