• 6 سال پیش

  • 76

  • 24:46

دلایل بی انگیزگی و استرس در دانشجویان

طب روان
1
1
0

دلایل بی انگیزگی و استرس در دانشجویان

طب روان
  • 24:46

  • 76

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بررسی تفاوت بینش دانشجویی با دانش آموزی و نقش این تفاوت در بازده تحصیلی میپردازیم www.Tebberavan.com

با صدای
دکتر نویری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads